Биз ким ?


  

Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө Мыйзамына, КР Коммерциялык эмес уюмдаржөнүндө Мыйзамына, КРдин башка мыйзам актыларына ылайык түзүлгөн мамлекеттик эмесбилим берүү мекемеси болуп эсептелет. ББОУБ Кыргызстанда илимий негизделген, көз карандысыз, акыйкат тестирлөөнү өнүктүрүү үчүн Эл аралык өнүктүрүү боюнча АКШ агенствосунун финансылык колдоосунда Эл аралык билим берүү боюнча Америкалык кеңештер тарабынан атайын түзүлгөн жана уюштурулган көз карандысыз тесттик уюм болуп эсептелет. "ББОУБдун" адистери тестирлөөнү өткөрүүд чоң тажрыйбага ээ жана АКШдадаярдыктан өтүшкөн. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору жогорку окуу жайларга жана башка билим уюмдарга ар кандай кызматтарды кылып бере алат.

БИЗДИН МИССИЯ

Илимий изилдөөлөрду жүргүзүү, билимди калыс баалоо, окутуу усулдарын өнүктүрүү жана кесиптик кеңеш берүүменен машыгуу (тренинг)көрсөтүүлөрдүн аркасында, Кыргызстан менен анын чет жакаларында билим берүүнүн өнүгүшүнө көмөктөшүү

НЕГИЗГИ МАКСАТ ЖАНА ИШ-АРАКЕТТИН ПРЕДМЕТТЕРИ БОЛУП ТӨМӨНКҮЛӨР ЭСЕПТЕЛЕТ:

КРдин аймагында жана чет өлкөлөрдө билим берүү чөйрөсүндө баалоонун ар кандай түрлөрүн жүргүзүү;
билим берүү чөйрөсүндө баалоо жол-жоболорун илимий-методикалык, уюштуруучулук жана технологиялык камсыз кылуу;
окутуу усулдары жана баалоо проблемалары жаатында окутуучулардын, башка билим берүү кызматкерлеринин жана кызыкдар адамдардынквалификацияларын жогорулатуу;
билим берүү жаатында жана окутуу усулдарында баалоонун актуалдуу проблемалары боюнча фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдүаткаруу.

БИЗДИН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕР

Адилеттик, ачык-айкындык, көз карандысыздык.
Системалуу ыкма - баалоо процессиндеги реформаларды бүтүндөй билим берүү системасындагы реформалар менен айкалыштыруу.
Билим берүү, бизнес, саясат жана социалдык иш-аракет чөйрөлөрүнөн Кыргызстандын жетектөөчүадистерин тартуу.
КР Билим берүү министртлиги жана бардык деңгээлдеги башка таламдаш тараптар менен үзүрлүү кызматташтык.
Иштин жогорку сапаты үчүн өз жоопкерчилигин сезүү.