18.05.2020

ЖРТны өткөрүү мөөнөтү аныкталды

КРнын Билим берүү жана илим министрлиги Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору (ББОУБ) менен биргеликте КРсынын ЖОЖдоруна тапшыруу үчүн ЖРТга каттоо жана аны өткөрүү боюнча төмөнкү мөөнөттү бекитти:

  1. 2020-жылдын 4-майынан 15-майына чейин ЖРТга каттоону улоо;
  2. 2020-жылдын 20-июнунан 25-июнуна чейин ЖРТны өткөрүү.