01.06.2021

2021-жылы Жалпы республикалык тестке катышуу үчүн акыркы мүмкүнчүүк.

2021-жылы Кыргызстанда Жалпы республикалык тест (ЖРТ)  17-майдан 23-майга чейин өткөрүлдү.  Айрым мектеп бүтүрүүчүлөрү ар кандай себептер менен тестке белгиленген мөөнөттө катыша албай калгандыктан КР ББиМ жана ББОУБ кечиктирилген тестти өткөрүү жөнүндө кабарлайт.

Бул тест 2021-жылдын 22, 23 июнь күндөрү Бишкек жана Ош шаарларында өткөрүлөт.

Тестке каттоо (кайрадан каттоо) 14 - 21 июнь күндөрү төмөнкү даректер боюнча жүргүзүлөт:

  • Бишкек шаарында - №24 мектеп-гимназиясында: Тыныстанов көч., 110;
  • Ош шаардык билим берүү бөлүмүндө (Ош шаары, Ленин көчөсү).

Кечиккен тестти 2021-жылы ЖРТга катышпаган абитуриенттер каттоодон өтүп, тапшыра алат.

Эгерде абитуриент 2021-жылы каттоодон өтүп, бирок, ар кандай себептер менен тестке катыша албай калган болсо, жана анын каттоо номери бар болсо, анда ал аталган жерлерден кайрадан каттоодон өтүүгө тийиш.  Мындай абитуриенттер тестке кирүү талонун жана инсанды күбөлөндүргөн документин алып келүүсү милдетүү түрдө керек.

2021-жылы Жалпы республикалык тесттен  четтетилген (дисквалификация болгон) абитуриенттердин катоодон өтүүгө укугу жок.

Каттоого керектүү болгон документтер:

  1. Каттоо төлөмдөрү төгүлгөндүгүн тастыктаган РСК банктын квитанциясы. Тестке катышуу үчүн каттоо акысы ар бир тест үчүн 370 сомду түзөт.
  2. Инсанды күбөлөндүргөн документ (паспорт же аскердик күбөлүк); Инсанды күбөлөндүргөн документтери жок тестке кирүү МҮМКҮН ЭМЕС! Туулгандыгы тууралуу күбөлүк инсанды күбөлөндүргөн документ болуп ЭСЕПТЕЛБЕЙТ!
  3. 3х4 см өлчөмүндөгү эки бирдей сүрөт;
  4.  Мурдагы жылдардын бүтүрүүчүлөрү орто билим жөнүндө аттестаттын түп нускасын же орто кесиптик билимди тастыктаган дипломдун түп нускасын алып келишет.

2021-жылдын бүтүрүүчүлөрү мектептен алынып, директордун колу жана мектептин мөөрү басылган маалымкатты (справка) тапшырыш керек. Маалымкатта абитуриенттин сүрөтү чапталып, сүрөттө маалымкатты берген окуу жайды мөөрү басышлышы милдеттүү түрдө талап кылынат.

Жогоруда  саналган документтердин бири гана жок болгон учурда каттоо жүргүзүлбөйт!

Абитуриенттин предметтик (бир же бир нече) тестти тандашы тапшыра турган адистигине жараша болот.  Предметтик тесттер химия, биология, англис тили, физика, математика, тарых, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты предметтерин камтыйт. Абитуриенттердин өз тандоосу менен тестти кыргыз же орус тилдеринде тапшырууга болот.

Бул абитуриенттерге сертификаттар Бишкек шаарындагы ББОУБ кеӊсесинен жана Ош шаарындагы шаардык билим берүү борборунан 2021-жылдын 1-июлунан кийин берилет.